HomePrivacy

Privacyverklaring

Ons privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze winkel.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen toegepast om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Contactgegevens:
www.keukenleven.com
Spiegelstraat 16
1405 HW Bussum
035-6936622
info@keukenleven.com

Registratie persoonsgegevens

Keukenleven BV legt uw gegevens vast doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- geslacht
- adresgegevens
- telefoonnummer(s)
- e-mailadres(sen)
- bankrekeningnummer
- IP-adres
- gegevens over uw activiteiten op onze website
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Keukenleven BV verwerkt uw gegevens voor met de volgende doelen:
- het opstellen van offertes, orders, werkbonnen en/of andere formulieren
- het afhandelen van uw betaling(en)
- u te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- bij het invullen van het contactformulier op onze website
- bij het bezoeken van onze website
- Keukenleven BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Keukenleven BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het kan bijvoorbeeld gaan om één of meerdere van deze partijen:
- bezorgpartners
- montagepartners
- servicepartners
- leveranciers
- betaalpartners

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Keukenleven BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens. U heeft dan ook recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen, in te zien welke persoonsgegevens wij precies bewaren, uw persoonsgegevens te wijzigen wanneer deze niet (meer) kloppen en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
Wilt u één van deze rechten uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op via info@keukenleven.com. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, dit zal altijd binnen één maand zijn.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan lossen wij dit graag samen met u op. Neem dan contact met ons op via info@keukenleven.com of 035-6936622.
Echter, u heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.